KS Orehovlje

2. 12. 2019

 

Prevzem sistema javnega alarmiranja v Občini Miren - Kostanjevica

 

28. 03. 2019

OBVESTILO O NAMAKALNEM SISTEMU VOGRŠČEK

Spoštovani krajani - uporabniki namakalnega sistema Vogršček!

Obveščamo vas, da se lahko za vsa vprašanja v zvezi z namakalnim sistemom obrnete na g. Martina Malika (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS), ki je dosegljiv na tel. številki 030 452 829:

- od ponedeljka do petka od 7-15h,

- za nujne primere pa kadar koli. 

Po razpisu in izbiri vzdrževalca sistema (ki bo imel na voljo dežurstvo) bomo posredovali tudi njegovo ime in številko.

Lep pozdrav,

Predsednik sveta KS Orehovlje                                                          

Bogomir Nemec

 

 

OBVESTILO VAŠKI PARK

Spoštovani krajani, obveščamo vas, da se bo v kratkem začelo z urejanjem vaškega parka (ob cerkvi) v skladu s sklepom, ki ga je sprejel Svet KS Orehovlje že v prejšnjem mandatu ter v skladu s sprejetim načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja.

                                                                                                                                                                                                                                    

NAMAKANJE VOGRŠČEK

Poziv za ureditev pravice za odjem vode iz namakalnega sistema Vogršček za namakanje izven območja sistema. (klik)

Vloga za sklenitev pogodbe o namakanju: Vloga