KS Orehovlje

Sestava sveta KS Orehovlje v mandatu 2018 - 2022

Bogomir Nemec - predsednik
Lucija Makorič - podpredsednica

Renato Leon

Valter Masten

Kristian Saksida

Kristina Žiberna

 

Podatki

Krajevna skupnost Orehovlje
Orehovlje 40a
5291 Miren

Davčna številka: 96156210
Matična Številka: 2399130000

 

Pol ure pred začetkom seje Sveta KS Orehovlje so krajanom na voljo uradne ure za pobudne in vprašanja. Vabila in zapisniki sej Sveta KS Orehovlje so objavljeni tudi v oglasnih omaricah.

 

Sestava sveta KS Orehovlje v mandatu 2014 2018

Bogomir Nemec - predsednik
Kristian Saksida - podpredsednik
Katja Pregelj - overovitelj zapisnikov
Boštjan Zorec - overovitelj zapisnikov
Valter Masten

Kristijan Rupnik
Renato Leon

 

Sestava sveta KS v mandatu 2010 – 2014

Jože Bezjak – predsednik
Valter Masten
Bogomir Nemec
Fabjan Vičič
Kristian Saksida
Božidar Humar
Renato Leon