KS Orehovlje

STRAN JE V IZDELAVI!

 

Zaradi pogostih vojnih viher, ki so divjale po tem območju, se je žal ohranilo le malo pisnih virov o našem kraju. Največ spominov se je prenašalo z ustnim izročilom.

Vas Orehovlje je bila verjetno poseljena že pred prihodom Rimljanov v naše kraje, saj leži na strateško pomembni poti iz Panonije in Balkana proti Italiji.

Prva ohranjena pisna omemba našega kraja je v goriškem urbarju iz leta 1398, kjer so Orehovlje poimenovane "Orechelach". V raznih listinah ga najdemo še pod imeni Orecholach an der Wipach, Owrechaulach, Aurechola, Orechola in Orecoglianum.

Od leta 1763 je vasica Orehovlje postala podružnica kaplanije Bilje.

Med znamenitejšimi prebivalci našega kraja sta družini goriških plemenitašev - grofje Pover (Pober) in baroni Obizzi, ki so bili tu zemljiški gospodarji.

V Orehovljah je bil rojen leta 1610 Gianbattista Garzarolli, goriški deželni zdravnik. Gian Battista Garzarolli je bil sin barona Giacoma in Doroteje di Moscon. V Padovi je diplomiral iz medicine in postal zdravnik v Gorici in Vidmu (Udine). Leta 1665 je objavil zelo hvaljeno delo Epitome vel Syntesis quaestionum de coitu, malo pred smrtjo pa metafizično delo De immortalitate mentis humanae ex via peripatetica. Garzarolli je bil 1659 sprejet med deželno plemstvo, leta 1661 mu je cesar potrdil gospostvo nad Orehovljami. V Orehovljah je dal postaviti kapelo sv. Silvestra. Goriški protomedik je bil v času, ko je bila v deželi epidemija kuge (1682). Umrl je 29. avgusta 1687 v Gorici.

 

orehovlje 1700

Orehovlje (Racogliano) v drugi polovici 18. stoletja (vir: http://mapire.eu/en).

Med prvo svetovno vojno so bile Orehovlje v neposredni bližini Soške fronte, zato so bile porušene in požgane, veliko prebivalcev pa je umrlo ali moralo v begunstvo. Pod italijansko okupacijo se je vas imenovala Raccogliano.

V drugi svetovni vojni Orehovlje niso utrpele hujših poškodb.

 

Vir:

- Wikipedia

- Silič, Slavko: Orehovlje v spominu, 2005.

https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010970/

https://bora.la/2011/04/09/via-garzarolli-e-la-crosada-dal-ciavron/